skip to Main Content

เกิดอะไรในโลก : อิรักรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกคองโก 12 ราย

โฆษกกระทรวงสาธารณสุขอิรักแถลงข่าว รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกไครเมียน-คองโก อย่างน้อย 12 ราย จากจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งหมด 55 คน นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ท่ามกลางความพยายามที่จะควบคุมการแพร่กระจายของไวรัส โดยยืนวันว่ายังไม่ถึงขั้นของการแพร่ระบาด แต่การติดเชื้อนั้นสูงกว่าปีที่ผ่านมา

จังหวัดทางใต้ของ ดี กอร์ (Dhi Qar) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเพาะพันธุ์โคและปศุสัตว์อื่นๆ มีผู้ป่วย 29 คน และเสียชีวิต 6 ราย ในขณะที่จังหวัดกัรกู๊กทางภาคเหนือของประเทศ ประกาศการเสียชีวิตครั้งแรกจากโรคนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทางการได้ดำเนินการปราบปรามโรงฆ่าสัตว์ที่ต้องสงสัยว่า ละเมิดกฎระเบียบด้านสุขภาพ และได้สั่งห้ามการนำเข้าและส่งออกของปศุสัตว์ในหลายจังหวัด

ทั้งนี้ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก โรคไข้เลือดออกไครเมียน-คองโก หรือที่เรียกว่าไข้คองโก เป็นโรคที่มีเห็บเป็นพาหะ ทำให้เกิดอาการตกเลือดอย่างรุนแรง โดยมนุษย์สามารถติดเชื้อได้จากการสัมผัสกับเลือดของสัตว์ที่ติดเชื้อ โรคนี้มีอัตราการเสียชีวิตระหว่าง 10 – 40 เปอร์เซ็นต์หากติดเชื้อ

 

https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2022/05/10/Iraq-records-12-deaths-from-Congo-fever

อิรักรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกคองโก 12 ราย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ