skip to Main Content

UPDATE : อิสราเอลขยายเขตประมงในกาซ่า จาก 6 เป็น 9 ไมล์ทะเล
.
ชาวประมงปาเลสไตน์ไปจับปลานอกชายฝั่งฉนวนกาซาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทางการอิสราเอลได้ขยายเขตการประมงที่ได้รับอนุญาตนอกฉนวนกาซาจาก 6 ไมล์ทะเลหรือ 11 กม. เป็น 9 ไมล์ทะเล หรือประมาณ 16.7 กม. (ภาพโดย Rizek Abdeljawad/Xinhua)
.
ทั้งนี้ ตามรายงานของสำนักงานผู้ประสานงานกิจกรรมของรัฐบาลใน [ดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครอง] (COGAT) การตัดสินใจที่จะอนุญาตให้ชาวประมงในฉนวนกาซ่าเดินทางในทะเลได้ 9 ไมล์ทะเล แทนที่จะเป็นเพียง 6 ไมล์ ขึ้นอยู่กับเสถียรภาพความมั่นคงของภูมิภาคด้วย
.
นอกจากนี้ ยังมีประเภทของผลิตภัณฑ์ที่อิสราเอล อนุญาตให้เข้าไปในฉนวนกาซ่า จะขยายออกไปได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มฮามาสปล่อยตัวเชลยศึกชาวอิสราเอล 2 คน พร้อมกับทหารที่เหลืออีก 2 นาย รายงานระบุ
.
AJ+

อิสราเอลขยายเขตประมงในกาซ่า จาก 6 เป็น 9 ไมล์ทะเล

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ