skip to Main Content

WORLD : อิสราเอลจับกุมเด็กชาวปาเลสไตน์กว่า 9,000 คนตั้งแต่ปี 2558 ผู้สังเกตการณ์ กล่าว โดยบางคนอายุน้อยกว่า 10 ปี
.
รายงานระบุว่า
▪️ อิสราเอลเป็นเพียงประเทศเดียวที่พยายามนำเด็กขึ้นศาลทหารอย่างเป็นระบบ
▪️ ข้อหาทั่วไป: ขว้างหิน, ลงโทษสูงสุด 20 ปี
#PalestinianChildDay
.
ที่มา ajplus
.
#ขุนคมคำ

อิสราเอลจับกุมเด็กชาวปาเลสไตน์กว่า 9,000 คนตั้งแต่ปี 2558 ผู้สังเกตการณ์ กล่าว โดยบางคนอายุน้อยกว่า 10 ปี

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ