skip to Main Content

UPDATE : อิสราเอลทิ้งระเบิด 2 จุดในกาซ่า และประกาศลดเขตประมงจาก 12 เหลือ 6 ไมล์ทะเล ลงโทษฐานปล่อยบอลลูนเพลิง
.
26 กรกฎาคม 64 เครื่องบินรบของอิสราเอลโจมตีสถานที่ทางทหารสองแห่งที่เป็นของกลุ่มต่อต้านปาเลสไตน์ ในฉนวนกาซ่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
.
ผู้สื่อข่าวของ Anadolu ในฉนวนกาซารายงานว่าเครื่องบินรบของอิสราเอลได้ทิ้งระเบิดสถานที่แห่งหนึ่งในเมือง Khan Younis ทางตอนใต้ของฉนวนกาซ่า และอีกแห่งหนึ่งในฉนวนกาซ่าตอนเหนือ
.
กระทรวงสาธารณสุขในฉนวนกาซ่ายังไม่รายงานผู้เสียชีวิต
.
เช่นเดียวกัน ในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ อิสราเอลตัดสินใจลดเขตประมงสำหรับชาวประมงปาเลสไตน์ในฉนวนกาซ่าจาก 12 ไมล์ทะเลเป็น 6 ไมล์ทะเล
.
เพื่อตอบโต้ การยิงบอลลูนเพลิงบริเวณชายแดนอิสราเอลกับฉนวนกาซ่า ซึ่งทำให้เกิดไฟไหม้ใน 3 จุดในอิสราเอล
.
ขอบคุณ
Anadolu
qudsnen
.
#ขุนคมคำ

อิสราเอลทิ้งระเบิด 2 จุดในกาซ่า และประกาศลดเขตประมงจาก 12 เหลือ 6 ไมล์ทะเล ลงโทษฐานปล่อยบอลลูนเพลิง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ