skip to Main Content

UPDATE : อิสราเอลโจมตีกาซ่า อ้างตอบโต้ การลอบวางเพลิง
.
ในช่วงเช้าของวันศุกร์ 2 กรกฎาคม 64 เครื่องบินรบของอิสราเอลโจมตีทางอากาศ ในฉนวนกาซ่า ใส่ที่ตั้งกลุ่มฮามาส

“เป็นการตอบโต้การลอบวางเพลิงจากฉนวนกาซ่าไปยังอิสราเอลในวันนี้ เครื่องบินขับไล่ IDF ได้โจมตีสถานที่ผลิตอาวุธที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาอาวุธของกลุ่มฮามาสในคืนนี้” กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอล ระบุในทวิตเตอร์
.
กลุ่มฮามาสยังไม่ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการโจมตีทางอากาศ
.
อนาโดลู
#ขุนคมคำ

อิสราเอลโจมตีกาซ่า อ้างตอบโต้ การลอบวางเพลิง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ