skip to Main Content

WORLD : กระทรวงศึกษาธิการปาเลสไตน์ กล่าวว่ากองกำลังยึดครองของอิสราเอล ยิงถังแก๊สน้ำตาไปยังโรงเรียนต่างๆ ของเมือง Anata ในกรุงเยรูซาเล็มที่ถูกยึดครอง ซึ่งทำให้นักเรียนและครูชาวปาเลสไตน์หายใจไม่ออก
18 กันยายน 65
.
Palestine Online
.
#ขุนคมคำ

อิสราเอล ยิงถังแก๊สน้ำตาไปยังโรงเรียนต่างๆ ของเมือง Anata ในกรุงเยรูซาเล็มที่ถูกยึดครอง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ