อิสลามไม่ได้มาทำลายวัฒนธรรมญี่ปุ่น – White Channel

White Channel

อิสลามไม่ได้มาทำลายวัฒนธรรมญี่ปุ่น

WORLD : อิสลามไม่ได้มาทำลายวัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นมุสลิมไม่จำเป็นต้องเป็นฝึกวัฒนธรรมอาหรับหรือเปลี่ยนอัตลักษณ์
.
ศูนย์ดะวะห์อิสลามญี่ปุ่น JapanDawah จัดกิจกรรม แนะนําวัฒนธรรมศิลปะผ้าบาติกของมาเลเซียให้ชาวญี่ปุ่นรู้จัก เมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
.

ข้อความของเราคือ

การปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาอิสลามไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นวัฒนธรรมอาหรับ
.
ชาวมุสลิมในอินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไนรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของพวกเขาซึ่งเป็นวัฒนธรรมมาเลย์
.
อิสลามไม่ได้มาเพื่อทําลายวัฒนธรรมมาเลย์ นั่นอาจเป็นสิ่งเดียวกันสําหรับญี่ปุ่น
.
คําสอนศาสนาอิสลามมาเพื่อให้ผู้คนมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรู้จักพระเจ้า
.
แน่นอนว่าอิสลามได้รับการเผยแพร่ในดินแดนอาหรับ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า #คุณจะต้องฝึกฝนวัฒนธรรมอาหรับเพื่อเป็นมุสลิม
.
ศูนย์ดะวะห์อิสลามได้อธิบายแก่ชาวญี่ปุ่นให้รู้ว่า ถึงแม้พวกเขาจะเข้าใจและยอมรับแนวคิดของศาสนาอิสลาม ศรัทธาในพระเจ้า(อัลลอฮฺ) พวกเขาก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพวกเขา
.
JapanDawahCentreMedia

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ