skip to Main Content

UPDATE : อิหร่านจัดทำสนธิสัญญาป้องกันและความมั่นคงกับพันธมิตร

รัฐสภาอิหร่านประกาศว่ากำลังจัดทำร่างมติ เกี่ยวกับสนธิสัญญาการป้องกันและความมั่นคง ซึ่งจะลงนามร่วมกับพันธมิตร ,รัฐ และผู้ที่ไม่ใช่รัฐ แม้ว่าจะมีพันธมิตรอย่างไม่เป็นทางการอยู่แล้ว แต่จุดมุ่งหมายของสนธิสัญญา ที่มีความคล้ายคคลึงแบบนาโต้ของฝั่งชาติตะวันตก คือการบังคับให้สมาชิกต้องตอบโต้ร่วมกัน ต่อการโจมตีสมาชิกใดๆโดยอิสราเอล หรือรัฐศัตรูอื่น ๆ

อบู ฟาดิล อบู ตะรอบี (Abu Fadl Abu Trabi) รองรัฐสภาของอิหร่าน กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมการลงชื่อเพื่อให้ร่างมติได้รับการอนุมัติสำหรับการอภิปรายและการลงคะแนน โดยเนื้อหาของสนธิสัญญาระบุว่า เมื่ออิสราเอลโจมตีหนึ่งในประเทศแนวร่วม หรือหากอิสราเอลดำเนินการใดๆกับสมาชิกในกลุ่มนี้ รัฐสมาชิกอื่นๆของกลุ่ม ต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในด้านการทหาร, เศรษฐกิจ และการเมืองเพื่อปัดเป่าภัยคุกคาม”

ในขณะเดียวกัน รัฐสภาในกรุงเตหะรานได้เสนอร่างกฎหมายที่บังคับให้รัฐบาลอิหร่าน ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อนำไปสู่การกำจัดอิสราเอลภายในเดือนมีนาคม 2041 นอกจากนี้ ยังห้ามการเจรจาใดๆ กับสหรัฐฯ ในประเด็นที่ไม่ใช่นิวเคลียร์ และระบุว่า อิหร่านต้องดำเนินการเพื่อถอนกองกำลังสหรัฐฯออกจากภูมิภาค

อิหร่านจัดทำสนธิสัญญาป้องกันและความมั่นคงกับพันธมิตร

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ