อิหร่านประกาศเริ่มใช้ขั้นตอนที่อนุญาตให้ระบุและลงโทษผู้หญิงที่ละเมิดระเบียบการแต่งกายที่กำหนดในสาธารณรัฐ – White Channel

White Channel

อิหร่านประกาศเริ่มใช้ขั้นตอนที่อนุญาตให้ระบุและลงโทษผู้หญิงที่ละเมิดระเบียบการแต่งกายที่กำหนดในสาธารณรัฐ

WORLD : อิหร่านประกาศเริ่มใช้ขั้นตอนที่อนุญาตให้ระบุและลงโทษผู้หญิงที่ละเมิดระเบียบการแต่งกายที่กำหนดในสาธารณรัฐ โดยใช้เทคโนโลยี “ระบุตัวตนอัจฉริยะ” และเจ้าหน้าที่อธิบายว่า มาตรการเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อตรวจจับสตรีที่ไม่สวมผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) ซึ่งจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
.
Aljazeera
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ