อิหร่านพร้อมใช้ข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักโทษระหว่างกาตาร์กับทางการสหรัฐฯ-01 – White Channel

White Channel

อิหร่านพร้อมใช้ข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักโทษระหว่างกาตาร์กับทางการสหรัฐฯ-01

อิหร่านพร้อมใช้ข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักโทษระหว่างกาตาร์กับทางการสหรัฐฯ-01

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ