อิหร่านเผยโอมานเสนอความคิดริเริ่มบางอย่าง เพื่อรื้อฟื้นสนธิสัญญานิวเคลียร์-01 – White Channel

White Channel

อิหร่านเผยโอมานเสนอความคิดริเริ่มบางอย่าง เพื่อรื้อฟื้นสนธิสัญญานิวเคลียร์-01

อิหร่านเผยโอมานเสนอความคิดริเริ่มบางอย่าง เพื่อรื้อฟื้นสนธิสัญญานิวเคลียร์-01

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ