skip to Main Content

POLITICS : อีกนิดเดียว เราต้องช่วยกันขอดุอาอฺ…พรบ.ป้องกันซ้อมทรมานและอุ้มหายฯใกล้ผ่านและประกาศใช้
.
20 สิงหาคม 65 ทนายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.พลังประชารัฐ โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟสบุ๊คส่วนตัว กล่าวถึง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว พวกเราเคยลุ้นกันว่า กฎหมายต่อต้านการทรมาน หรือที่มีชื่อเต็มว่า ร่างพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ…. สภาของฝั่ง ส.ส.จะให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านหรือไม่
.
ผลปรากฏว่า ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลากว่า 6 ชั่วโมงครึ่ง ก็ได้รับความเห็นชอบ #อัลฮัมดุลิลลาฮฺ
.
มาวันนี้ร่างกฏหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการของฝั่งส.ว.(สมาชิกวุฒิสภา) ที่มีการแก้ไขทั้งสิ้น 24 มาตรา และมีการตัดออก 7 มาตรา แต่เมื่อนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา ที่ประชุมใช้เวลาพิจารณากว่า 11 ชั่วโมง เห็นชอบให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอของกรรมาธิการเพียง 10 มาตรา นอกจากที่แก้ไขแล้วให้คงตามร่างเดิมของ ส.ส.
.
“เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเกี่ยวกับร่าง พรบ.ทรมาน ปัจจุบันทราบว่าผ่านการพิจารณาของ ส.ว.แล้ว และเสียงส่วนใหญ่ของกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ของ ส.ส.ยอมรับได้ในส่วนที่ ส.ว. มีการแก้ไขทั้งสิ้น 10 มาตรา และขอให้ที่ประชุม ส.ส.รีบพิจารณาบรรจุวาระพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมาธิการร่วม พิจารณาการแก้ไขของส.ว.แต่อย่างใด
.
และทราบจากที่ประชุมว่าท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ เทพสุทิน รมต.ยุติธรรม ท่านเห็นด้วยที่ให้รับร่างฉบับที่ ส.ว.แก้ไข โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมาธิการร่วม ทั้งนี้เพื่อให้สามารถผลักดันให้กฎหมายฉบับนี้สามารถประกาศและบังคับใช้ได้ต่อไป“
.
หากเป็นไปตามนี้ ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จของทุกภาคส่วนที่ช่วยผลักดันให้กฎหมายนี้สามารถใช้ในประเทศไทย และเชื่อว่าเป็นกฎหมายที่สามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนได้ดีอีกฉบับหนึ่ง
.
ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่าน
#ทนายอาดิลัน #ผู้แทนราษฎร
#KEADILAN #ต่อต้านซ้อมทรมาน

อีกนิดเดียว เราต้องช่วยกันขอดุอาอฺ…พรบ.ป้องกันซ้อมทรมานและอุ้มหายฯใกล้ผ่านและประกาศใช้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ