อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นตัวแทนของมุสลิมประเทศไทย ภัตตาคารหรงจา ปรุงอาหารฮาลาลรสเลิศ เสริฟ APEC2022

SOCIAL : อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นตัวแทนของมุสลิมประเทศไทยภัตตาคารหรงจา ปรุงอาหารฮาลาลรสเลิศ เสริฟ APEC2022https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5772705209478246&id=362067873875367

.

จำนวนการดู 120 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง