skip to Main Content

WORLD : อีกหนึ่งความยินดี นักศึกษาผู้หญิง 50 คนและผู้ชาย 100 คน จบการศึกษาจากแผนกสุขภาพต่างๆ รวมถึงการผดุงครรภ์ การพยาบาล และเภสัชศาสตร์ ที่สถาบันวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตในจังหวัดตาการ์ อัฟกานิสถาน 16 พฤศจิกายน 64
.
BakhtarNA
.
#ขุนคมคำ

อีกหนึ่งความยินดี นักศึกษาผู้หญิง 50 คนและผู้ชาย 100 คน จบการศึกษาจากแผนกสุขภาพ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ