skip to Main Content

SOCIAL : “อีดกุรบาน ร่วมรณรงค์ เชือดไม่แชร์ แต่ควรแสดงภาพลักษณ์ของวันอีด คือการแบ่งปัน เนื้อ หรือ อาหาร แก่เพื่อนบ้านและคนยากจน”
.
การเชือดกุรบาน ไม่ใช่การบูชายัญ หรือ เซ่นไหว้ แต่เป็นการขอบคุณพระเจ้า(อัลลอฮฺ)
.
ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี กล่าวระหว่างรายการประกาศผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด 1 ซุลฮัจยะห์ 1443
.
ทั้งนี้ประกาศจุฬาราชมนตรี
วันที่ 1 ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1443
ตรงกับวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565
และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1443
ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
.
ขอบคุณ
สำนักจุฬาราชมนตรี
.
#ขุนคมคำ

อีดกุรบาน ร่วมรณรงค์ เชือดไม่แชร์ แต่ควรแสดงภาพลักษณ์ของวันอีด คือการแบ่งปัน เนื้อ หรือ อาหาร แก่เพื่อนบ้านและคนยากจน”

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ