skip to Main Content

เกิดอะไรในโลก : อียิปต์ซื้อข้าวสาลีจากอินเดียได้ แม้รัฐบาลนิวเดลีห้ามส่งออก

อาลี โมเซลฮี รัฐมนตรีกระทรวงอุปทานของอียิปต์ กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่า ข้อตกลงใดๆ ของรัฐบาลอียิปต์ในการซื้อข้าวสาลีจากอินเดีย จะไม่ได้รับผลกระทบจากการห้ามส่งออกที่ประกาศโดยรัฐบาลนิวเดลี สำหรับอินเดียเรากำลังพูดคุยกับพวกเขาบนพื้นฐานของข้อตกลงของรัฐบาล การห้ามดังกล่าวเป็นข้อยกเว้นแก่รัฐบาลต่างๆ รวมถึงรัฐบาลของอียิปต์”

รัฐบาลอีบิปต์ได้อนุมัติการนำเข้าข้าวสาลีอินเดีย โดยตกลงซื้อข้าวสาลีจำนวนครึ่งล้านตัน ในขณะที่อินเดียจะห้ามส่งออกข้าวสาลีในวันเสาร์นี้ เนื่องจากคลื่นความร้อนที่มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการผลิตและราคาในประเทศทำสถิติสูงเป็นประวัติการณ์

อย่างไรก็ตามอินเดียจะยังคงอนุญาตให้ส่งออก ไปยังประเทศที่ชำระเงินแล้ว ผ่านการสนับสนุนจากตราสารเครดิต (เลตเตอร์ออฟเครดิต ) และการขายไปยังประเทศที่ขอเสบียง “เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความมั่นคงด้านอาหาร” ทั้งนี้อียิปต์ซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดของโลก เผชิญกับความท้าทา หลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย ทำให้ราคาตลาดโลกสูงขึ้น และทำให้อุปทานของทะเลดำลดลง

 

https://www.middleeastmonitor.com/20220515-egypt-says-government-purchases-exempted-from-indias-wheat-exports-ban/

อียิปต์ซื้อข้าวสาลีจากอินเดียได้ แม้รัฐบาลนิวเดลีห้ามส่งออก

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ