skip to Main Content

WORLD : อึ้ง! ฮินดูสวมรอยเป็นมุสลิมขอรับบริจาคสร้างมัสยิด นาน 3 ปี
.
เหตุเกิดที่รัฐอุตรประเทศ ของอินเดีย เมื่อนายภาณุ จามาร์ ชาวฮินดู ปลอมตัวเป็นมุสลิม ไว้เครา ใส่โต๊ป สวมหมวก ใช้ชื่อมุสลิม มุคตาร์ อันซอรี เดินทางไปตามหมู่บ้านเพื่อขอรับบริจาคสร้างมัสยิด
.
ครั้นมาถึงหมู่บ้านพุลวารี ชาวบ้านเริ่มระแคะระคายในพฤติกรรมของเขา ซักถามถึงที่มาที่ไปและขอดูบัตรประจำตัว พบความจริงที่น่าตกใจว่า แท้จริงผู้ที่มาขอรับบริจาคสร้างมัสยิดนั้นเป็นชาวฮินดูแต่ปลอมตัวเป็นมุสลิม ชาวบ้านจึงจับตัวส่งตำรวจ
.
นายภาณุ สารภาพว่า เขาจงใจปลอมเป็นมุสลิมมานานกว่า 3 ปีเพื่อรับบริจาคสร้างมัสยิด และใช้เงินบริจาคซื้อของใช้ต่างๆเช่นรถจักรยานยนต์
.
ชาวบ้านถามว่า ทำไมต้องปลอมเป็นมุสลิม เป็นฮินดูก็ขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือได้หากขัดสน ซึ่งนายภาณุ กล่าวว่า เขาไม่เคยได้รับการช่วยเหลือในนามฮินดู แต่ปลอมเป็นมุสลิมขอรับบริจาคสร้างมัสยิดง่ายกว่า
20 กรกฎาคม 65
.
millat times
.
#ขุนคมคำ

อึ้ง! ฮินดูสวมรอยเป็นมุสลิมขอรับบริจาคสร้างมัสยิด นาน 3 ปี

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ