skip to Main Content

เกิดอะไรในโลก : อุตสาหกรรมการทหารซาอุฯ ลงนามกับ โบอิ้ง ตั้งเป้าพัฒนาภาคการบิน

อุตสาหกรรมการทหารของซาอุดิอาระเบีย (SAMI) ซึ่งเป็นเจ้าของโดยกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะความมั่งคั่งของราชอาณาจักร (PIF) ได้ลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นกับ โบอิ้ง บริษัทด้านการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อร่วมทุนในการขยายภาคการบินของซาอุดิอาระเบีย

อะห์หมัด อัล-คอตีบ(Ahmed Al-Khateeb) ประธานคณะกรรมการ SAMI กล่าวในแถลงการณ์ว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะเสริมสร้างขีดความสามารถ ด้านการป้องกันประเทศของซาอุฯ ด้วยการให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และการยกเครื่องใหม่ ตอบสนองความต้องการของภาคการบินที่กำลังเติบโตในราชอาณาจักร และปูทางสำหรับความร่วมมือที่จะส่งผลมากขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ SAMI ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 โดย PIF ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของราชอาณาจักร ตามโครงการ Vision2030 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาวุธของประเทศมากกว่า 50% และส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของซาอุฯ แทนที่จะพึ่งพาผู้ผลิตอาวุธจากต่างประเทศ

https://www.middleeastmonitor.com/20220411-saudi-arabia-public-funds-defence-firm-and-boeing-to-develop-aviation-sector/

อุตสาหกรรมการทหารซาอุฯ ลงนามกับโบอิ้ง ตั้งเป้าพัฒนาภาคการบิน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ