skip to Main Content

SOCIAL : อุปทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของโครงการป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิม ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 65
.
30 พฤษภาคม 65 อุปทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย H.E. Mr. Essam Saleh Al Getale นายอรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของโครงการป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิม ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
.
โดยมีนพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการ
.
สำหรับโครงการดังกล่าวซึ่งจะมีการรับตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น และวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ มีประชาชนชาวมุสลิมเข้าร่วมรับบริการประมาณ 500 คน
.
นพ.ประพนธ์กล่าวว่า ภายหลัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2565 ทำให้ความสัมพันธ์ “ไทย – ซาอุดีอาระเบีย” กลับมาอยู่ในระดับปกติอย่างสมบูรณ์ เกิดความร่วมมือที่ดีทั้งการค้า การลงทุน พลังงาน ด้านสาธารณสุขการท่องเที่ยว ความมั่นคงทางอาหาร และความร่วมมือในสาขาอื่น ๆ และถือเป็นข่าวดีที่เมื่อสถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลกมีแนวโน้มดีขึ้น ซาอุดีอาระเบียได้เปิดโอกาสให้ชาวมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ ซึ่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมได้รับการจัดสรรโควตาให้เดินทางไปร่วมแสวงบุญฮัจย์ด้วย
.
ดังนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงเห็นชอบสนับสนุนโครงการป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยให้บริการฉีดวัคซีนที่จำเป็นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ขณะที่สถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดบริการตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง และส่งหน่วยแพทย์พยาบาลไปให้การดูแลรักษาระหว่างการประกอบพิธีฮัจย์ด้วย ซึ่งจะทำให้ชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบถ้วน ทั้งก่อนการเดินทาง ระหว่างประกอบพิธี และหลังเดินทางกลับประเทศไทย สามารถประกอบพิธีและได้ฮัจย์ที่สมบูรณ์ตามศาสนบัญญัติ
.

อุปทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของโครงการป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิม ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 65

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ