White Channel

อุลามาอ์อินเดีย มหาวิทยาลัยนัดวะตุ้ลอุลามาอ์ ให้เกียรติเยี่ยมสถานีไวท์แชนแนล

SOCIAL : อุลามาอ์อินเดีย มหาวิทยาลัยนัดวะตุ้ลอุลามาอ์ ให้เกียรติเยี่ยมสถานีไวท์แชนแนล
.
14 ธันวาคม 2565 ที่ไวท์สเปซ สถานีโทรทัศน์ไวท์แชนแนล ถนนโยฮารา ข้างซอยรามคำแหง 155 บอร์ดชารีอะฮฺไวท์แชนแนลนำโดย อ.รอซีกีน อีซา ประธานบอร์ดชะรีอะฮฺ ให้การต้อนรับเมาลานา ดร.ไฟซ้อล อะหมัด อันนัดวี่ อาจารย์ประจำวิชาหะดีษ มหาวิทยาลัยนัดวะตุ้ลอุลามาอ์ เมืองลัคเนาว์ ประเทศอินเดีย พร้อมคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนสถานีฯ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเผยแผ่อิสลาม
.
อิบรอฮีม หวันแหละ ศิษย์เก่านัดวะตุ้ลอุลามาอ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์เดินทางของคณะฯ ในครั้งนี้ว่าเป็นการเยี่ยมเยียนและเชื่อมสัมพันธ์กับอดีตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสถาบันการศึกษาและองค์กรเผยแผ่ศาสนาอิสลามในประเทศไทย นอกจากนี้จะมีการจัดการเรียนการสอนหะดีษคอร์สพิเศษจากเมาลานาไฟซ้อลในค่ำวันนี้ด้วย
.
อ.รอซีกีน อีซา ประธานบอร์ดชะรีอะฮฺไวท์แชนแนล กล่าวว่า เมาลานาไฟซ้อลและคณะได้ยื่นความจำนงที่จะเดินทางมาเยี่ยมสถานีฯ ตั้งแต่แรก เนื่องจากไวท์แชนแนลเป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงในด้านการเผยแผ่กิตาบุลลอฮ์และสุนนะฮ์ ตลอดจนองค์กรเครือข่ายทั้งสหกรณ์อิสลามอมานะฮฺที่ดูแลด้านการเงินอิสลาม และมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติที่ดูแลด้านสิทธิมนุษยชนและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ซึ่งคณะฯ ได้ชื่นชมว่าไวท์แชนแนลเป็นหน่วยงานที่มีเครือข่ายทำงานที่ครอบคลุม
.
ทั้งนี้เมาลานา ดร.ไฟซ้อล อะหมัด อันนัดวี่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำวิชาหะดีษ มหาวิทยาลัยนัดวะตุ้ลอุลามาอ์ เป็นผู้ประพันธ์ตำราวิชาการอิสลามแล้วกว่า 30 เล่ม นอกจากนี้ยังเป็นผู้อธิบายหนังสือร่อยรอยของหะดีษชะรีฟ ในการเห็นต่างของบรรดาปราชญ์ และอิญาซะห์สายรายงานตำราหะดีษ 6 เล่ม
.
ดารุลอุลูม นัดวะตุ้ลอุละมาอ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ศึกษาเกี่ยวกับอัลกุรอาน อัลหะดีษ นิติศาสตร์อิสลาม จริยศาสตร์อิสลาม ภาษาอาหรับ วรรณกรรมภาษาอาหรับและอุรดู ฯลฯ โดยผลิตปัญญาชนของโลกมุสลิมมาแล้วหลายคน ซึ่งแม้แต่ชาวอาหรับเองก็ยังเดินทางมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญศาสตร์ต่างๆ ไม่น้อยไปกว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำในโลกอาหรับ
.
เมาลานา ดร.ไฟซ้อล ยังได้ให้นะศีฮัตหรือคำตักเตือนแก่บอร์ดชารีอะห์ ตลอดจนพนักงานไวท์แชนแนลโดยมี อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยม เป็นผู้ถ่ายทอดเป็นภาษาไทย ซึ่งเมาลานาย้ำว่า “ให้เราฉวยโอกาสในการแผยแผ่กับพี่น้องชาวไทยให้รู้จักอิสลามมากยิ่งขึ้นโดยใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่”
.
Whitenews

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ