อ่านกุรอานถึงซูเราะฮฺ อัตเตาบะฮฺ แล้วไม่มีบิลมลลาฮฺ เราจอ่าน บิสมิลลาฮฺได้ไหม

จำนวนการดู 79 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง