อ่านกุรอานภาษาอาหรับอย่างเดียวแล้วจบในเดือนรอมฎอนกับอ่านกุรอานแล้วดูความหมายแต่ไม่จบในเดือนรอมฏอน

Loading

ใส่ความเห็น