อ่านกุรอานภาษาอาหรับอย่างเดียวแล้วจบในเดือนรอมฎอนกับอ่านกุรอานแล้วดูความหมายแต่ไม่จบในเดือนรอมฏอน

จำนวนการดู 69 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง