อ่านกุรอานยังไม่จบแล้วมีเสียงอะซานเมื่ออะซานเสร็จแล้วจะละหมาดก่อนหรืออ่านกุรอานให้จบดี

Loading