White Channel

“อ.อรุณ บุญชม” ร่วมงานรพ.บำรุงราษฎร์ จัดกิจกรรม Health Talk แนะนำการดูแลสุขภาพสำหรับมุสลิม และพร้อมรับผู้ป่วยทุกเชื้อชาติทุกศาสนา

SOCIAL : “อ.อรุณ บุญชม” ร่วมงานรพ.บำรุงราษฎร์ จัดกิจกรรม Health Talk แนะนำการดูแลสุขภาพสำหรับมุสลิม และพร้อมรับผู้ป่วยทุกเชื้อชาติทุกศาสนา
.
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 66 อาจารย์ อรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เดินทางร่วมงานของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ซึ่งจัดกิจกรรม “Health Talk” เพื่อให้ความรู้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพและความก้าวหน้าด้านวิทยาการทางการแพทย์ สำหรับพี่น้องมุสลิมอย่างครบวงจร ภายใต้ชื่องาน “Premier Health Care for Muslims”
.
นายดาเนียล คาสเนอร์ Chief Transformation Officer โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมตอกย้ำความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยทุกเชื้อชาติทุกศาสนา อีกทั้งสร้างความมั่นใจ ชูศักยภาพความเป็นเลิศด้านการแพทย์ ด้วยการเป็นโรงพยาบาลอันดับ 1 ของไทย และติดอันดับ 250 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก 3 ปีซ้อน จาก Newsweek
.
ภายในงานมีการเสวนา “แนะนำนวัตกรรมการรักษาโรคหัวใจ มะเร็ง และการรักษาแบบองค์รวมมาตรฐานบำรุงราษฎร์”
โดย นพ.สุรสิทธิ์ อิสสระชัย แพทย์ผู้ชำนาญการอายุรศาสตร์ โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา
-รศ.นพ.สุวัจชัย พรรัตนรังสี แพทย์ผู้ชำนาญการอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
-นพ.กษิดิษ ศรีสง่า แพทย์ผู้ชำนาญการศัลยศาสตร์ทั่วไป
-รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
.
ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังได้จัดกิจกรรมพาเยี่ยมชมศูนย์ตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่มอบบริการระดับพรีเมียมสำหรับทุกช่วงวัย ด้วยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกันที่มีประสบการณ์สูง และแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์วัยยุวัฒน์ (anti-aging medicine) ด้วยโปรแกรมตรวจคัดกรองโรคและปัญหาสุขภาพต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลที่สำคัญ
.
เมื่อ 14 มิถุนายน 66

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ