ฮัจย์จะแพงขึ้นคนไทยต้องปรับทัศนคติและเตรียมพร้อมรับมือ Vision 2030 – White Channel

White Channel

ฮัจย์จะแพงขึ้นคนไทยต้องปรับทัศนคติและเตรียมพร้อมรับมือ Vision 2030

SOCIAL : “ภายใต้วิชั่น 2030 เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน ตั้งเป้าว่าจะต้องมีผู้แสวงบุญ 5 ล้านคน อุมเราะฮ์ 10 ล้านคน ซึ่งจะกระทบกับหลักอุปสงค์และอุปทานอย่างมาก ค่าใช้จ่ายย่อมปรับขึ้นตามด้วย แต่ปัญหาประการหนึ่งที่อยากทำความเข้าใจให้ตรงกันก็คือมายาคติของคนไทยที่มองฮัจย์เป็นบริการกึ่งการกุศล จึงคิดว่าควรมีราคาถูก แต่ซาอุฯ มองเป็นศาสนาพาณิชย์ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ยิ่งจ่ายแพงยิ่งได้รับบริการดี ฉะนั้นคนไทยต้องปรับทัศนคติและเตรียมพร้อมรับมือ Vision 2030 นี้” นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล อะมีรุ้ลฮัจย์ ปี 2566 กล่าวตอนหนึ่งในงานเสวนาหัวข้อ “ฮัจย์ไทยก้าวทัน Vision 2030 ที่มหาวิทยาลัยเกริก
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ