skip to Main Content

WORLD : ฮินดูร้องศาลขอสิทธิ์ เข้าไปสักการะเทพฮินดูในมัสยิด มุสลิมยกข้อกฎหมายอินเดียห้ามเปลี่ยนมัสยิดเป็นวัด ซึ่งฮินดูตอบกลับว่า พวกเขาแค่ขอเข้าไปไหว้เทพ ไม่ได้ยึดมัสยิด ศาลรับคำร้อง รอตัดสิน 22 ก.ย.นี้
.
สตรีชาวฮินดู 5 คนร้องศาล ขอสิทธิการเข้าไปบูชาเทพเจ้าของฮินดูตลอดทั้งปี ในมัสยิด Gyanvapi Masjid เมืองพารา ณ สี และคดีนี้จะได้รับการพิจารณาในวันที่ 22 กันยายน 65
.
มัสยิด Gyanvapi ตั้งอยู่ติดกับวัด Kashi Vishwanath เป็นหนึ่งในสามมัสยิดที่ฮินดูทวา อ้างว่า สร้างขึ้นเหนือซากปรักหักพังของวัดฮินดู และจะทวงคืน
.
ซึ่งมัสยิดทั้งสามอยู่ในรัฐอุตตรประเทศ ฐานที่มั่น BJP และ เมืองพารา ณ สีเป็นเขตเลือกตั้งของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี อีกด้วย
.
คณะกรรมการบริหารมัสยิด โต้แย้งคำร้องของชาวฮินดู ว่า มีกฎหมายหลายฉบับที่ห้ามชาวฮินดูยึดมัสยิดและเปลี่ยนเป็นวัด
.
1. พระราชบัญญัติสถานที่สักการะ (บทบัญญัติพิเศษ) 1991 ห้ามข้ออ้างใด ๆ ที่ต้องการเปลี่ยนลักษณะสถานที่ทางศาสนา
2. กฎหมายปี 1991 ระบุอีกว่า ลักษณะทางศาสนาของศาสนสถานใดๆ ที่มีอยู่ก่อนในวันที่ 15 สิงหาคม 1947 จะต้องถูกรักษาไว้ (ซึ่ง Gyanvapi Masjid สร้างเมื่อ 1669)
.
แต่ชาวฮินดู ตอบกลับศาลว่า พวกเขาไม่ต้องการยึดมัสยิด หรือเปลี่ยนมัสยิดเป็นวัด แค่ต้องการเข้าไปสักการะบูชา เทพเจ้าของชาวฮินดูเท่านั้น
.
ศาลรับคำร้องและรอการตัดสิน 22 กันยายน ทำให้ชาวฮินดูต่างเฉลิมฉลองก้าวแรกแห่งชัยชนะ
.
Ndtv
.
#ขุนคมคำ

ฮินดูร้องศาลขอสิทธิ์ เข้าไปสักการะเทพฮินดูในมัสยิด มุสลิมยกข้อกฎหมายอินเดียห้ามเปลี่ยนมัสยิดเป็นวัด ซึ่งฮินดูตอบกลับว่า พวกเขาแค่ขอเข้าไปไหว้เทพ ไม่ได้ยึดมัสยิด ศาลรับคำร้อง รอตัดสิน 22 ก.ย.นี้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ