White Channel

ฮุจญาจไทยร้อง ทนายอาดิลัน แซะยะลาเก็บ 270,000 บาท แต่ที่พัก อาหาร ไม่ตรงตามสัญญา

SOCIAL : ฮุจญาจไทยร้อง ทนายอาดิลัน แซะยะลาเก็บ 270,000 บาท แต่ที่พัก อาหาร ไม่ตรงตามสัญญา
.
ทนายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ โพสต์เฟสบุ๊คร่วมดุอาอฺและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องฮุจญาจที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมีใจความว่า…
.
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ผมได้รับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากตัวแทนฮุจญาจ ที่อยู่มักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย มีฮุจญาจที่เป็นผู้เสียหายร่วม 280 คน โดยแจ้งว่าได้รับการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจาก หจก..ผู้ประกอบการฮัจย์แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่จังหวัดยะลา โดยไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา โดยฮุจญาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีฮัจย์ครั้งนี้ คนละ 270,000-279,000 บาท ซึ่งราคานี้ควรจะได้รับ การเป็นอยู่ ที่พัก อาหาร และ ตารางการประกอบอาม้าลอิบาดะห์ที่ดี แต่ผู้ประกอบการ ไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นตามสัญญาที่ให้ไว้กับฮุจญาจก่อนเดินทาง
.
เบื้องต้นผมได้โทรศัพท์ประสานงาน กับอะมีรุ้ลฮัจย์ นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล และนายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขา ศอ.บต. เบื้องต้นทราบว่าได้มีตัวแทนกงศุลไปสอบถามฮุจญาจ และมีตัวแทนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไปสอบถามและเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากตัวแทนฮุจญาจ และได้มีคำสั่งให้พิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
.
ความต้องการของฮุจญาจ ไม่ได้ต้องการเงินคืนจากผู้ประกอบการ แต่ฮุจญาจทุกคนต้องการที่จะประกอบพิธีฮัจย์ ทำอาม้าลอิบาดะห์ให้สมบูรณ์เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการให้ไว้กับฮุจญาจก่อนเดินทาง
.
ผมและทีมงานจะติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป
.

ทนายอาดิลัน

อดีตสสยะลาเขต1

ศูนย์ประสานงานพรรคพลังประชารัฐจังหวัดยะลา

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ