เขียนรายการซื้อของจากราชการแต่พอซื้อมาของที่ซื้อไม่ตรงกับของที่เขียนไว้อย่างนี้จะบาปไหม – White Channel

White Channel

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ