skip to Main Content

SOCIAL : ส่งใจให้จะนะ…เพจติดตามแผนพัฒนาสงขลา-สตูล โพสต์ภาพพี่น้องเครือข่ายปกป้องนาบอนจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงพิษ
ส่งใจให้ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น หยุดนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ทวง SEA ฉบับมีส่วนร่วม
หยุดรังแกและละเมิดสิทธิประชาชน

“คนใต้ต้องได้กำหนดอนาคตตนเอง”

#saveจะนะ #saveนาบอน
วาระปกป้องแผ่นดินใต้
.
#ขุนคมคำ

เครือข่ายปกป้องนาบอนจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงพิษ ส่งใจให้ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ