เครือข่ายองค์กรงดเหล้านราฯจับมือชมรมอิหม่ามตากใบ MOU มัสยิดปลอดบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง ครอบคลุม 37 แห่ง – White Channel

White Channel

เครือข่ายองค์กรงดเหล้านราฯจับมือชมรมอิหม่ามตากใบ MOU มัสยิดปลอดบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง ครอบคลุม 37 แห่ง

SOUTH : เครือข่ายองค์กรงดเหล้านราฯจับมือชมรมอิหม่ามตากใบ MOU มัสยิดปลอดบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง ครอบคลุม 37 แห่ง
.
ที่ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนราธิวาส ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ (MOU- MEMORANDOM OF UNDERSTANDING) ด้านการดำเนินการมัสยิดปลอดบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง ร่วมกับชมรมอีหม่ามอำเภอตากใบและภาคีเครือข่าย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ โดยมีนายอภิชาติ ศรีสุวรรณ์ ปลัดหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอตากใบ นายวีระโชติ รัตนกุล สาธารณสุขอำเภอตากใบ นายลุกมาน กอเสง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ นายบรอเฮง แวนาแว ประธานชมรมอีหม่ามอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นายอัสมี เจ๊ะบือราเฮง ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนราธิวาส และนายวันอาฟันดี เจ๊ะสาเหาะ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง ร่วมลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU- MEMORANDOM OF UNDERSTANDING) ในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน
.
สำหรับพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นคำมั่นสัญญาระหว่างเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนราธิวาส ชมรมอีหม่ามอำเภอตากใบ ภาคีเครือข่าย และภาคส่วนราชการ ในพื้นที่อำเภอตากใบ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนงาน “มัสยิดปลอดบุหรี่ปลอดปัจจัยเสี่ยง” ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอำเภอตากใบ ซึ่งมีมัสยิดเป้าหมาย จำนวน 37 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงาน มัสยิดปลอดบุหรี่ปลอดปัจจัยเสี่ยง และเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ อันมุ่งมั่นและความตั้งใจ มุ่งหวังให้ชุมชน ผู้นำศาสนาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเฝ้าระวังป้องกัน การบริโภคยาสูบ สิ่งเสพติด และปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพในชุมชน ให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีรายละเอียดและข้อตกลงร่วมกัน ประกอบด้วย
.
1.จัดให้บริเวณมัสยิด และพื้นที่บริเวณโรงเรียนตาดีกา เป็นสถานที่ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสิ่งเสพติดทุกชนิด
.

 1. ต้องจัดให้ภายในบริเวณมัสยิด เป็นสถานที่ ห้ามดื่ม ห้ามเสพ ห้ามบริโภคสิ่งมึนเมา รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาททุกชนิด
  .
  3.ห้ามจัดให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งมึนเมา รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาททั้งใน และรอบๆบริเวณมัสยิด
  .
 2. ห้ามผลิตและจำหน่าย สิ่งเสพติด พืช หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในชุมชน
  .
  5.คณะกรรมการมัสยิดต้องร่วมกันรณรงค์ให้พื้นที่มัสยิด และกิจกรรมของมัสยิด ปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงทุกกรณี
  .
  6.คณะกรรมการมัสยิดต้องออกมาตรการหรือกฎกติกา มัสยิดปลอดบุหรี่ปลอดปัจจัยเสี่ยง และต้องแสดงป้ายรณรงค์ หรือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นชัดเจนพื้นที่ ห้ามสูบ ห้ามดื่ม
  .
  7.ต้องจัดให้มีการเรียนรู้ในโรงเรียนตาดีกา เกี่ยวกับโทษ ภัย และการป้องกันตัวเองจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งมึนเมา รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
  .
  อย่างไรก็ตามในข้อตกลงฉบับนี้ได้มีการกำหนดให้มีมาตรการกรณีที่มีผู้มาใช้บริการมัสยิด ได้ฝ่าฝืนข้อตกลง จะมีการลงโทษตามขั้นตอน ประกอบด้วยฝ่าฝืนครั้งที่ 1 ทางผู้นำและคณะกรรมการมัสยิด จะทำการว่ากล่าวตักเตือน ฝ่าฝืนครั้งที่ 2 ทางผู้นำและคณะกรรมมัสยิด จะทำการเรียกมาบันทึกประวัติการละเมิดข้อตกลง ฝ่าฝืนครั้งที่ 3 จะมีบทลงโทษตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่อีกด้วย
  .
  ขอบคุณ ข่าวเด่นแดนใต้ [22พ.ค.66]

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ