skip to Main Content

WORLD : เครื่องบินรบของอิสราเอลยิงขีปนาวุธจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มชาวปาเลสไตน์ทางตะวันตกของ Khan Yunis ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา ช่วงเช้าของวันที่ 19 เมษายน 2565
.
ขณะที่กองพล Al-Qassam ได้ปฏิบัติการป้องกัน โดยการยิงตอบโต้ เครื่องบินของอิสราเอล ด้วยขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศ เช่นกัน

ที่มา
AJABreaking
Palestine Online
.
#ขุนคมคำ

เครื่องบินรบของอิสราเอลยิงขีปนาวุธจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มชาวปาเลสไตน์ทางตะวันตกของ Khan Yunis ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ