เงินของคนที่ช่วยมัยยิตหรือนั้นคนที่เสียชีวิตถือว่าเป็นมรดกไหม

จำนวนการดู 50 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง