เงินของคนที่ช่วยมัยยิตหรือนั้นคนที่เสียชีวิตถือว่าเป็นมรดกไหม

https://youtu.be/2vvtLYc1MLkhttp://

Loading