เงื่อนไขของการเป็นมัสยิดตามหลักอิสลามจำเป็นไหมต้องละหมาดครบ 5 เวลา

จำนวนการดู 41 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง