White Channel

เจอคุก 3 ปี มาเลเซียประกาศให้นาฬิกาแบรนด์ดังรุ่น‘สีรุ้ง’ เป็นสิ่งของต้องห้าม ขาย-ครอบครอง

WORLD : เจอคุก 3 ปี มาเลเซียประกาศให้นาฬิกาแบรนด์ดังรุ่น‘สีรุ้ง’ เป็นสิ่งของต้องห้าม ขาย-ครอบครอง
.
กระทรวงมหาดไทยของมาเลเซีย ออกประกาศให้นาฬิกายี่ห้อ “สว็อช (Swatch)” แบรนด์ดังจากสวิตเซอร์แลนด์ รุ่น “สีรุ้ง (Rainbow)” เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ห้ามผลิต นำเข้า จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ผู้ฝ่าฝืนอาจต้องระวางโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี หรือปรับ 2 หมื่นริงกิต (ประมาณ 3,425 ปอนด์ หรือกว่า 1.3 แสนบาท) เนื่องจากสีรุ้งนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความหลากหลายทางเพศ ซึ่งขัดต่อศีลธรรมอันดี
.
ประเทศมาเลเซียมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และที่นั่นการเป็นเพศทางเลือกถือเป็นพฤติกรรมผิดกฎหมาย ทำให้คนกลุ่มนี้ถูกเลือกปฏิบัติ โดยเมื่อเดือน พ.ค. 2566 หน่วยบังคับใช้กฎหมายของมาเลเซียที่กระทรวงมหาดไทยบุกค้นร้านสวอตช์ที่ห้างสรรพสินค้า 11 แห่งทั่วประเทศ เพื่อค้นหานาฬิกาที่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นองค์ประกอบของความหลากหลายทางเพศ
.
รัฐบาลมาเลเซียยังออกแถลงการณ์ โดยมุ่งมั่นที่จะป้องกันการแพร่กระจายขององค์ประกอบที่เป็นอันตรายหรืออาจเป็นอันตรายต่อศีลธรรม โดยกล่าวว่า นาฬิกาอาจทำลายผลประโยชน์ของประเทศด้วยการส่งเสริม สนับสนุน และทำให้การเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศกลายเป็นเรื่องปกติ ซึ่งไม่ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนทั่วไป ขณะที่มีเจ้าหน้าที่ของทางการมาเลเซีย ให้ข้อมูลว่า ในการตรวจต้นเมื่อเดือนพ.ค. 2566 สามารถยึดนาฬืกา 172 เรือน มูลค่ารวม 10,960 ปอนด์ (ประมาณ 4.2 แสนบาท)
.
โดยนาฬิกาดังกล่าวมีสัญลักษณ์ “รุ้ง 6 สี (Six Colours Rainbow)” ไม่ใช่สีรุ้งปกติที่มี 7 สี ซึ่งรุ้ง 6 สีนั้นเป็นสัญลักษณ์การเคลื่อนไหวของกลุ่มเพศทางเลือก
.
การตรวจยึดสิ่งของดังกล่าวกระทำโดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยสิ่งพิมพ์และการเผยแพร่ พ.ศ.2527 โดยฎหมายดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าค่อนข้างเข้มงวด ขณะที่ทางสว็อชก็ยื่นฟ้องรัฐบาลมาเลเซียในเดือน มิ.ย. 2566 พร้อมกับยืนยันว่าสินค้าของบริษัทไม่ได้สนับสนุนกิจกรรมทางเพศใดๆ เป็นเพียงการแสดงความสนุกสนานและความสุขของสันติภาพและความรักเท่านั้น
.
รายงานข่าวกล่าวต่อไปว่า การเลือกตั้งใน 6 รัฐของมาเลเซียในวันเสาร์นี้จะทำหน้าที่เป็นเครื่องวัดความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลที่เป็นเอกภาพของนายกรัฐมนตรี อันวาร์ อิบราฮิม (Anwar Ibrahim) ต่อฝ่ายค้านที่มีอำนาจซึ่งประกอบด้วยพรรคการเมืองมาเลย์-มุสลิม ซึ่งอันวาร์ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้าน กล่าวหาว่าเขาไม่ได้ทำดีพอที่จะปกป้องค่านิยมอิสลามของมาเลเซีย แต่อันวาร์ก็ย้ำว่ารัฐบาลของตนจะไม่สนับสนุนสิทธิของเพศทางเลือก
.
เมื่อ 11 สิงหาคม 66
ขอบคุณ แนวหน้า

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ