skip to Main Content

SOUTH : เจ้าคณะอำเภอมะนัง ร่วมสนับสนุน พืชผัก ผลไม้ เติมใส่ตู้ปันสุข จวนผู้ว่าฯ สตูล และส่วนหนึ่งจะนำไปเติมให้กับตู้ปันสุขแต่ละอำเภอ
.
12 ส.ค. 64 เวลา ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รับมอบผลไม้และพืชสมุนไพร สนับสนุนโครงการ “ตู้ปันสุข จวนผู้ว่าฯ สตูล” ประกอบด้วย เงาะ 600 กิโลกรัม จำปาดะ 400 กิโลกรัม ลองกอง 119 กิโลกรัม มังคุด 25 กิโลกรัม พืชผัก 20 กิโลกรัม และ ต้นฟ้าทะลายโจร ต้นกระชายขาว จำนวนหนึ่งจากพระครูโสภณปัญญาสาร เจ้าคณะอำเภอมะนัง โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสตูล ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ร่วมรับมอบด้วย
.
สำหรับสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนมาจะนำไปเติมใส่ตู้ปันสุข จวนผู้ว่าฯ สตูล และส่วนหนึ่งจะนำไปเติมให้กับตู้ปันสุขแต่ละอำเภอ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และให้ผู้ประสบความเดือดร้อน ผู้ขาดแคลนได้นำสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยกำหนดเปิดให้ประชาชนรับของจากตู้ปันสุขฯ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 10.00 น.
.
ทั้งนี้ หากหน่วยงานหรือประชาชนผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนสิ่งของ สามารถร่วมสนับสนุนได้ที่สำนักงานจังหวัดสตูล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 074-711055 หรือสามารถสนับสนุนสิ่งของได้ที่บริเวณ“ตู้ปันสุข จวนผู้ว่าฯ สตูล” ตามวันและเวลาดังกล่าว
.
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

เจ้าคณะอำเภอมะนัง ร่วมสนับสนุน พืชผัก ผลไม้ เติมใส่ตู้ปันสุข จวนผู้ว่าฯ สตูล และส่วนหนึ่งจะนำไปเติมให้กับตู้ปันสุขแต่ละอำเภอ .

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ