White Channel

เจ้าคุณประสาร ข้องใจ ทำไมท่าอากาศยานขอนแก่น มีแต่ห้องละหมาด ไม่มีห้องพระ

SOCIAL : เจ้าคุณประสาร ข้องใจ ทำไมท่าอากาศยานขอนแก่น มีแต่ห้องละหมาด ไม่มีห้องพระ
.
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือ เจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันนี้ได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่จังหวัดมหาสารคาม โดยได้โดยสารเครื่องบินลงที่ท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่น โดยที่ท่าอากาศยานขอนแก่นนั้น เพิ่งจะสร้างอาคารหลังใหม่แล้วเสร็จเป็นอาคารรับรองผู้โดยสารทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรองรับการเป็นสนามบินนานาชาติจึงเป็นอาคารใหญ่โตโอ่โถงสวยงามและทันสมัยและปรากฏว่าภายในอาคารหลังใหม่นี้มีห้องละหมาดของพี่น้องมุสลิมอยู่ใกล้ๆ บริเวณห้องรับรองพิเศษ (VIP) โดยแยกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องละหมาดชายและห้องละหมาดหญิง แต่ที่น่าแปลกใจมากกว่านั้นคือการไม่ปรากฏพบเห็นห้องพระหรือห้องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาอื่นใดเลย ไม่มี
.
พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวต่อว่า จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคอีสานหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเมืองหลวงของชาวอีสานก็ว่าได้ ประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาวขอนแก่นนั้นไม่ว่าจะด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การตั้งรกรากเพื่อสร้างบ้านแปงเมือง วัฒนธรรมประเพณีและอื่นๆ ส่วนใหญ่ก็ล้วนแต่มีความเกี่ยวเนื่องและได้รับอิทธิพลความเชื่อจากพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดขอนแก่นก็นับถือพระพุทธศาสนาวัดวาอารามก็เต็มบ้านเต็มเมือง วัดที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมายลเมืองขอนแก่นก็มาก แต่ทำไมการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเมื่อจะสร้างอาคารผู้โดยสารที่ไหน อย่างไร ห้องที่จำเป็นที่ขาดไม่ได้ ต้องปรากฏในแบบแปลนการก่อสร้างคือห้องละหมาด แท้ที่จริงแล้วห้องที่จำเป็นจริงๆ เช่นห้องปฐมพยาบาล ห้องรับรองพิเศษ ห้องโถงผู้โดยสาร เป็นต้น อย่างนี้พอเข้าใจได้ ซึ่งถ้าหากการท่าฯ ปฏิบัติแบบนี้อาตมาก็มีสิทธิถามได้ว่า ท่าอากาศยานขอนแก่น ทำไมไม่มีห้องพระ เพราะอะไรและถามต่อไปอีกว่า ทำไมมีแต่ห้องละหมาด คำถามนี้ไม่ใช่คำถามเพื่อสร้างความแตกแยก ไม่ได้ไปต่อว่าให้ศาสนาอื่น เพราะในทางศาสนานั้นเรารักกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่อาตมาต้องการถามคำถามกับการท่าอาศยานแห่งประเทศไทยตามหลักธรรมาภิบาลพื้นฐานเท่านั้นเอง
.
รายงานข่าวแจ้งว่า สนามบินนานาชาติในประเทศไทย อาทิ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เป็นต้น มีห้องละหมาดและห้องปฏิบัติธรรมอยู่คู่กัน โดยห้องของศาสนาพุทธนั้น ใช้ภาษาอังกฤษว่า “Buddhist prayer room”
.
มติชน

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ