skip to Main Content

SOUTH : เจ้าอาวาสวัดดังปัตตานี หนุน “นิคมฯจะนะ” ต้องมี! พื้นที่พัฒนาสยบปัญหาไฟใต้
.
สำนักข่าวอิศรา : กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข ถูกนำมาผูกโยงกับโครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ เพราะมีความเคลื่อนไหวจากผู้เห็นต่างจากรัฐ คัดค้าน “เมกะโปรเจค” ณ ดินแดนปลายด้ามขวาน
.
โดยเฉพาะโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ และโรงไฟฟ้าเทพา ทั้งสองโครงการอยู่ในพื้นที่ อ.จะนะ กับ อ.เทพา จ.สงขลา สองอำเภอรอยต่อของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงเช่นกัน
แม้กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ จะเป็นกระบวนการเปิดเผย แต่หลายเสียงจากในพื้นที่ยังคงเห็นว่า ได้รับโอกาสการมีส่วนร่วมน้อยเกินไป
ส่วนโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ พื้นที่ในสื่อก็มักจะเป็นเสียงจากกลุ่มผู้คัดค้าน
.
พระสิริจริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง รองเจ้าคณะภาค 18 ในฐานะตัวแทนชาวพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แสดงทัศนะเรื่องนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะเรื่องโครงการพัฒนาของรัฐ และโต๊ะพูดคุยสันติสุขฯ ที่คนพื้นที่เหมือนถูกลืม
“อยากเห็นการพัฒนาเรื่องการค้าขายระหว่างไทยกับมาเลเซีย ทำให้เป็นจุดใหญ่ๆ มีจุดพักสินค้า พระอาจารย์คิดแบบนี้นะ” พระสิริจริยาลังการ กล่าวในเบื้องต้น ก่อนขยายความ…
.
“อย่างโครงการที่จะนะสมควรทำ แต่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบก็ต้องหาวิธีแก้ หาวิธีช่วยเขา เข้าไปแก้ให้เขา ต้องไปดูว่าเขาได้รับผลกระทบเรื่องไหน เข้าไปช่วยเลย เอาเป็นจุดๆ ไป เพราะถ้าเราเอาจุดเดียวมาเป็นปัญหาใหญ่ มันไม่ได้ ต้องดูว่าจุดที่เขาเรียกร้องอยู่มีผลกระทบจริงๆ กี่เรื่อง วิถีชีวิตกระทบอย่างไร เข้าไปจัดการให้เป็นพิเศษเลย ดูคนตรงนั้น จุดตรงนั้น วิถีชีวิตตรงนั้น ให้เป็นพิเศษว่าจะเอาอย่างไร ให้อยู่กับเมืองอุตสาหกรรมที่มันจะเอื้อต่อคนหมู่มาก และเอื้อต่อการค้าไทย-มาเลเซียได้ เพราะจะนะเป็นเมืองหน้าด่าน”
.
รองเจ้าคณะภาค 18 สรุปว่า ถ้าทำโครงการแบบนี้ได้ รับรองว่าสามจังหวัดนี้รุ่งเรือง คือพอคนมีอาชีพ เรื่องอื่นๆ ก็จะหายไป
นัยแห่งความหมายที่ พระสิริจริยาลังการ พยายามสื่อว่า “เรื่องอื่นๆ ก็จะหายไป” นั่นก็คือปัญหาความไม่สงบและการใช้ความรุนแรงที่มีมาตลอดเกือบ 2 ทศวรรษ
.
“คำว่าความสงบ การสูญเสียในชีวิต ยังไม่เห็นว่าจะจบได้อย่างไร เพราะกลุ่มที่มีอุดมการณ์ก็ยังมีอยู่ ยังเป็นกองกำลังที่ใช้อาวุธ ใช้ความรุนแรงในการทำลาย เหล่านี้มันยังมีอยู่ ยังไม่จบ ยังปราบไม่ได้ ปราบด้วยวิธีไหนยังไม่หมด ยังไม่จบ เพียงแต่ว่าถ้ามีโครงการพัฒนา เศรษฐกิจอาจจะดีขึ้น”
.
“จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดกับมาเลเซีย เห็นรัฐบาลกำลังพยายามจับเรื่องการค้าชายแดน ทำอะไรต่างๆ ที่มันจะเอื้อต่อการค้าการขาย พระอาจารย์ว่าถ้าทำสำเร็จตรงนี้ หรือทำให้เดินไปได้ ถ้าเศรษฐกิจดี ปัญหาตรงนี้อาจหมดไปได้”
.
รองเจ้าคณะภาค 18 บอกอีกว่า การสร้างนิคมอุตสาหกรรมต้องเกิดขึ้น ส่วนผลกระทบที่จะเกิดตามมา ก็ต้องแก้กันไป
.
“พระอาจารย์มองว่า ถ้าตรงนี้เป็นเมืองอุตสาหกรรม ก็จะส่งผลถึงปากท้องชาวบ้าน แล้วชายแดนด่านเบตง (ยะลา) ด่านสุไหงโก-ลก ด่านตากใบ (นราธิวาส) ด่านจังโหลน (อ.สะเดา จ.สงขลา) ถ้าของไทยเราทำให้ดี ทำให้มีมาตรฐาน เรื่องการค้าการขาย นำเข้ามา มาเลเซียก็นำเข้าด้วย รถทั้งนั้นเลย รถบรรทุก รถอะไรเข้ามา ทำตรงนี้ให้มันง่ายๆ ต่อการผ่านด่าน วิ่งเข้ามาแบบรถยนต์ในบ้านเราเลย อย่างนี้รับรองว่าเศรษฐกิจดี ไม่ต้องห่วงเลย”
.
“สถานการณ์สงบหรือไม่สงบ แต่ถ้าเศรษฐกิจเป็นแบบที่ว่านี้ มีสินค้าเข้าๆ ออกๆ มาเลเซียเข้าไทย และจากไทยเข้ามาเลเซีย เป็นอย่างนี้ จังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่งเรืองแน่นอน”
.
พระสิริจริยาลังการ ยอมรับว่า ปัญหาชายแดนใต้ สำคัญมากที่ความมั่นคง แต่ถ้าทำเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ก็จะช่วยเกื้อหนุนให้สถานการณ์ด้านความมั่นคงลดลงไปเอง
.
“ถ้าตั้งใจทำตรงนี้ มีความหนักแน่นในการทำเศรษฐกิจให้คล่อง ทุกอย่างจะดีไปเอง”
.
ส่วนโต๊ะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ รองเจ้าคณะภาค 18 แห่งวัดตานีนรสโมสร เมืองปัตตานี ตั้งข้อสังเกตเรื่องการมีส่วนร่วม รวมถึงการรับรู้ของประชาชน เพราะเจ้าหน้าที่ทหารเคยมาพบและเล่าให้ฟังเพียงครั้งเดียวช่วงที่เริ่มต้นกระบวนการพูดคุยใหม่ๆ ( 2 ปีที่แล้ว) จากนั้นก็ไม่เคยมา ทั้งๆ ที่น่าจะมาเล่าให้ฟังบ้าง พระจะได้สื่อสารต่อไปยังประชาชน
.
ขอบคุณ
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าวอิศรา
ศูนย์ข่าวภาคใต้
.

เจ้าอาวาสวัดดังปัตตานี หนุน “นิคมฯจะนะ” ต้องมี! พื้นที่พัฒนาสยบปัญหาไฟใต้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ