เดินทางไปอุมเราะฮฺหนึ่งเที่ยว สามารถทำอุมเราะฮฺได้กี่ครั้ง?

จำนวนการดู 93 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง