เด็กที่เรียนศาสนาแต่ฐานะปานกลางเราจะมอบซะกาตให้เขาได้ไหม

จำนวนการดู 60 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง