skip to Main Content

WORLD : ภาพถ่ายของเด็กหญิงชาวปาเลสไตน์อายุ 5 ขวบ Alaa Abdullah Qaddoum ซึ่งถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลที่ฉนวนกาซา เมื่อ 5 สิงหาคม 65
#GazaUnderAttack
.
#ขุนคมคำ

เด็กหญิงชาวปาเลสไตน์อายุ 5 ขวบ Alaa Abdullah Qaddoum ซึ่งถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศของอิสราเอล

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ