White Channel

เด็ก 2,400,000 คนร่วมหลักสูตรกุรอานภาคฤดูร้อนตุรกี

WORLD : เด็ก 2,400,000 คนร่วมหลักสูตรกุรอานภาคฤดูร้อนตุรกี
.
Sadida Akbulut ผู้อำนวยการฝ่ายฯศาสนา ของตุรกี กล่าวว่า มีจำนวนเด็กเข้าร่วมหลักสูตรกุรอาน ภาคฤดูร้อน 2,400,000 คน
.
โดยหลักสูตรนี้ใช้เวลา 6 สัปดาห์ เฉลี่ย 4 ชั่วโมงต่อวัน สอนการอ่านอัลกุรอาน สอนเรื่องศาสนาต่างๆและค่านิยมของชาติ เป็นต้น
.
TRTARABIC

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ