skip to Main Content

SOUTH : ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งเทรล ตามภูมิประเทศ (Trail Running) ตามเทือกเขาสันกาลาคีรี ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
.
ความคืบหน้าการเตรียมจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running) ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่ง ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running) ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ภายใต้องค์กร Ultra-Trail Du Mont Blanc (UTMB) ประเทศฝรั่งเศส เป็นผู้ดำเนินการ
.
ล่าสุด นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายฐิติ ยะกุล ผู้บริหารกรรมการบริษัท รันนิ่ง คอนเน็ค จำกัด พร้อม ด้วย MR. Sebastien Bertrand ตัวแทน Ultra-Trail Du Mont Blanc (UTMB) ประเทศฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ จากบริษัท รันนิ่ง คอนเน็ค จำกัด เข้าพบ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการสำรวจเส้นทางกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running) ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
.
ซึ่งมีกำหนดการจะจัดขึ้นในช่วงกลางปี 2565 นี้ โดยภาพรวมการสำรวจเส้นทางในการจัดกิจกรรมดำเนินการเสร็จแล้วกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ โดยยังเหลือในส่วนของการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม
.
MR. Sebastien Bertrand กล่าวถึงการวิ่งเทรล (Trail Running) ที่มีการพัฒนาในประเทศไทยว่า ตลอด 6-7 ปี ที่ผ่านมาการวิ่งในประเทศไทยมีการพัฒนาเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะหาเส้นทางวิ่งที่มีความแตกต่างจากประเทศฝรั่งเศสและประเทศในแถบยุโรปที่มีหลายเส้นทางสำหรับปีนเขาและวิ่งเทรล แต่สำหรับการวิ่งเทรลในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่มีความท้าทายและมีความภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้มาสำรวจเส้นทางในพื้นที่ ซึ่งตลอดการสำรวจเส้นทางพบกับธรรมชาติที่สวยงาม เชื่อว่าเส้นทางในการวิ่งเทรลที่จะจัดขึ้นต้องสร้างความประทับใจแก่นักวิ่งอย่างแน่นอน
.
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running) ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ด้วยว่า กิจกรรม
ครั้งนี้ ศอ.บต.ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวและการค้าขายในพื้นที่ ขณะเดียวกันกิจกรรมการวิ่งเทรล (Trail Running) น่าจะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายและชอบวิ่งบุกตะลุยตามป่าและเส้นทางที่ยากลำบาก ซึ่งในพื้นที่ของอำเภอเบตง ก็ถือเป็นอีกคำตอบหนึ่ง อีกทั้งผู้วิ่งจะได้สัมผัสธรรมชาติและอากาศที่เย็นสบายตลอดเส้นทางต่างๆ ตามแนวเทือกเขาสันกาลาคีรี ที่ถือว่าเป็นเทือกเขาที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยอีกด้วย
.
ศอ.บต.
.
#ขุนคมคำ

เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งเทรล ตามภูมิประเทศ (Trail Running) ตามเทือกเขาสันกาลาคีรี

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ