skip to Main Content

กรมควบคุมโรค ได้พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพในสัปดาห์นี้ คาดว่าช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคที่มากับภัยแล้งได้ เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่เริ่มลดลง หลังจากสาธารณรัฐประชาชนจีน แจ้งว่า มีการปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนจิ่งหง เพื่อทดสอบอุปกรณ์ของโรงผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบห้ประชาชนเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ได้แก่ เชียงราย เลย นครพนม หนองคาย มุกดาหาร บึงกาฬ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

กรมควบคุมโรค จึงขอเตือนประชาชนให้ระวัง 6 โรคที่มากับภัยแล้ง ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย และไวรัสตับอักเสบเอ โดยขอให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการคุมเข้มมาตรฐานน้ำดื่ม น้ำประปา น้ำแข็ง ไอศกรีม ความสะอาดของตลาดสด ส้วมสาธารณะและห้องครัว

พร้อมแนะประชาชนยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย หากมีอาการท้องเสีย ให้จิบน้ำผสมสารละลายเกลือแร่ (ORS) บ่อยๆ ป้องกันการขาดน้ำ หากอาการไม่ดีขึ้น กินอาหารไม่ได้ กระหายน้ำมากกว่าปกติ หรืออุจจาระเป็นมูกปนเลือด ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

ทั้งนี้ จากระบบเฝ้าระวัง ในปี 2562 ไทยพบรายงานผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 1,031,998 ราย โรคอาหารเป็นพิษ 105,672 ราย โรคบิด 2,049 ราย อหิวาตกโรค 13 ราย ไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย 1,065 ราย และไวรัสตับอักเสบเอ 413 ราย

————————————————
#White news #เตือน #เฝ้าระวัง #โรค #ภัยแล้ง
#กรมควบคุมโรค #กินร้อน #ช้อนกลาง #ล้างมือ

เตือนประชาชน ริมฝั่งโขง เฝ้าระวัง “6 โรคที่มากับภัยแล้ง”

Back To Top
×Close search
Search