skip to Main Content

WORLD : เทศบาลเมืองบัลค์ อัฟกานิสถาน ได้ว่าจ้างผู้หญิงทำความสะอาดถนนประมาณ 600 คน ด้วยความช่วยเหลือของ #UNDP โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เพื่อช่วยให้สตรีชาวอัฟกันมีงานทำ
.
ขอบคุณ
ArianaNews
.
#ขุนคมคำ

เทศบาลเมืองบัลค์ อัฟกานิสถาน ได้ว่าจ้างผู้หญิงทำความสะอาดถนนประมาณ 600 คน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ