skip to Main Content

SOUTH : เทศบาลเมืองสะเตงนอก บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” รอบแรก จำนวน 670 คน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
.
ตามที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกได้สั่งซื้อวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนการฉีดวัคซีน (ฟรี) รอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 1 จำนวน 670 คน และ รอบที่ 2 จำนวน 4,030 คน และรอบที่ 3 จำนวน 300 คน
.
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองสะเตงนอก ร่วมมือกับ โรงพยาบาลยะลา จัดบริการฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” (Sinopharm) รอบแรกเข็มแรก จำนวน 670 คน แก่พี่น้องประชาชนชาวสะเตงนอก ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยมีนายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ รพ.สต.สะเตงนอก อสม.สะเตงนอก และบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลยะลา คอยบริการพี่น้องประชาชนที่มาบริการฉีดวัคซีน ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองสะเตงนอกได้เปิดให้จองวัคซีน (Covid-19) วัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” (รอบ 2 และ รอบ 3 เพิ่มเติม) จำนวน 4,330 คน ในวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ “ออนไลน์” อีกด้วย
.
ขอบคุณ
ภาพ/ข่าว : งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

เทศบาลเมืองสะเตงนอก บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” รอบแรก จำนวน 670 คน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ