skip to Main Content

ดูฟรี ความรู้ และบันเทิงฮาลาล

icon-google-play
ico-ios
new-whiteflix

WORLD : รักษาการนายกรัฐมนตรีอิสราเอล กำลังพิจารณาการลงคะแนนโดยตรงเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เพื่อยุติทางตันทางการเมืองนานสองปีในประเทศ
.
เบนจามิน เนทันยาฮู รักษาการนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกำลังพิจารณาการลงคะแนนโดยตรงเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อยุติทางตันทางการเมืองนานสองปีในประเทศ
.
เนทันยาฮูบอกสมาชิกสภาจากพรรคลิคุดของเขาเมื่อวันจันทร์ว่า “มีวิธีแก้ทางตันทางการเมือง และประชาชนส่วนใหญ่ให้การสนับสนุน”
.
เขาอธิบายว่า “การลงคะแนนโดยตรงเลือกนายกรัฐมนตรีจะหลีกเลี่ยงการรวมตัวของรัฐบาลที่ไร้สาระ และจะอนุญาตให้พลเรือนอิสราเอลสามารถเลือกผู้นำของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องยุบสภา”
.
เนทันยาฮูเป็นผู้นำพรรคลิคุดที่มีจำนวนผู้แทนมากที่สุดในสภา เขาเหลือเวลาถึงวันที่ 4 พฤษภาคมในการรวบรวมเสียงจากพรรคต่าง ๆ เพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสมที่มีคะแนนเสียงอย่างน้อย 61 ที่นั่งในสภา
.
บรรดาพรรคเล็กคาดหวังว่าเขาจะล้มเหลวในการรวบรวมพันธมิตรเพื่อที่พวกเขาจะได้มีโอกาสรวมตัวกันจัดตั้งรัฐบาลผสมทางเลือกตามกฎหมายของประเทศที่หากว่าพรรคที่ชนะคะแนนไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ตามกรอบเวลา ประธานาธิบดีจะเปิดโอกาสให้พรรคอันดับสองลองรวบรวมพันธมิตรเพื่อจัดตั้งรัฐบาลในกรอบเวลาเท่ากัน

เนทันยาฮูเล็งใช้การลงคะแนนโดยตรงเลือกนายกฯใหม่

Back To Top
×Close search
Search