skip to Main Content

เกิดอะไรในโลก : พาไปดูวัฒนธรรมป้ายหาเสียงต่างประเทศ ที่มีความสร้างสรรค์ เป็นระเบียบ เป็นมิตรกับผู้คน รวมถึงกับมิตรกับผู้คนที่ใช้รถใช้ถนนด้วย และพาไปดูว่า กติกา ป้ายหาเสียง ผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งกำลังจะมีขึ้น 22 พฤษภาคม 2565 ห้ามอยู่ในบริเวณใดบ้าง

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. โดยที่จะมีกำหนดการเลือกตั้ง อีกครั้งในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ซึ่งนับเป็นการกลับมาคืนสิทธิ์ที่คนกรุงเทพ “ควรมี” และ “ต้องมี” ในการลงฉันทามติ เลือกผู้ว่าฯ กทม. อีกครั้ง หลังจาก เมื่อปี พ.ศ. 2559  พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ได้รับการ “แต่งตั้ง” จากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)

บรรยากาศ การเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. ที่ใกล้เข้ามานี้ นำมาซึ่งภาพที่คุ้นเคยและชินตา นั่นคือ “ป้ายหาเสียง” ที่กำลังจะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่นโยบายของแต่ละผู้สมัคร ซึ่งหากลองเปรียบเทียบ ภาพที่ออกมานั้น ถือว่าป้ายหาเสียงของไทยอาจจะยังไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในเมือง และ ดูจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนเดินถนน ซึ่งแตกต่างกับในต่างประเทศ  โดยในต่างประเทศนั้น มีการผ่านการคิดวิเคราะห์มาแล้ว ว่าป้ายหาเสียงจะต้องไม่เป็นอันตรายกับผู้คนในเมือง ไม่ใช่ว่าสักแต่จะติดที่ไหนก็ได้ ตามใจฉัน

📌 • ป้ายหาเสียงร่วม (Election Poster Board)

ป้ายหาเสียงที่ประเทศญี่ปุ่น มีการใช้ป้ายหาเสียงในลักษณะบอร์ดติดโปสเตอร์ผู้สมัครที่ติดร่วมกับผู้สมัครของพรรคอื่นๆ  ซึ่งนอกจากจะเป็นระเบียบ และไม่กีดขวางทางเท้าที่ผู้คนเดินผ่านไปผ่านมา แล้ว ยังทำให้ประชาชนสามารถดูรายชื่อ หน้าตา และนโยบายของผู้สมัครแต่ละคนได้จากที่เดียวกัน ซึ่งวัฒนธรรมป้ายหาเสียงแบบนี้ ก็ไม่ใช่มีแค่ญี่ปุ่นประเทศเดียว เพราะในยุโรปก็เป็น

📌 • ป้ายหาเสียงรีไซเคิล

บางประเทศมีความเจริญและใช้นวัตกรรม จนสามารถพัฒนาทำให้ป้ายหาเสียง เป็นขยะที่ต้องสามารถรีไซเคิลได้ อาทิ ที่ แคนาดา ส่วนใหญ่จะออกกฎว่าป้ายหาเสียงพรรคการเมืองต้องใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้เช่น เฟรมของป้ายทำจากโลหะที่รีไซเคิลได้ พลาสติกประเภท 5 (ประเภทโพลิโพรพิลีน) พลาสติกลูกฟูก (coroplast) กระดาษแข็ง หรือไม้ เป็นต้น

📌 • ป้ายหาเสียงสนามหญ้า (yard signs, Lawn signs)

ป้ายหาเสียงชนิดแบบปักบนสนามหญ้า ถือเป็นคัลเจอร์หนึ่งของการหาเสียงฝั่งสหรัฐฯ นับเป็นวัฒนธรรมการหาเสียงเลือกตั้งในแถบสหรัฐอเมริกา แคนาดา รวมถึงบางประเทศในยุโรปด้วย  ป้ายลักษณะนี้นิยมปักอยู่ตามริมถนนสายต่างๆ โดยมีข้อกำหนดหลักคือต้องหาจากขอบถนนราว 5 ฟุต เพื่อไม่ให้กีดขวางการทางเดินของผู้คน ซึ่งในต่างประเทศนั้นเคารพสิทธิ์ของคนเดินถนนเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ การติดป้ายหาเสียงในต่างประเทศ มักจะมีข้อห้าม ต่างๆ ที่มีรายละเอียดแตกต่างกันไป อาทิ ห้ามติดตามสี่แยก จุดมุมอับสายตาที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่รถยนต์ หรือรบกวนต่อโครงสร้างพื้นฐานในสาธารณะนั้น

📌 • ป้ายหาเสียง ผู้ว่าฯ กทม. ห้ามอยู่ในบริเวณใดบ้าง ? 

กลับมาที่ประเทศไทย และมาโฟกัสที่ การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ใน วันที่ 22 พฤษภาคม 2565  สำหรับพื้นที่หรือบริเวณที่ ห้ามปิดป้ายหาเสียง ประกอบด้วย

ผิวการจราจร
เกาะกลางถนน
สะพานลอยเดินข้าม
สะพานลอยรถข้าม รวมทั้งส่วนประกอบของสะพาน รั้วและแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจรและสัญญาณไฟจราจร
ป้ายประกาศของทางราชการ
รั้วหรือกำแพงหรือผนังอาคารของทางราชการ
ต้นไม้และเสาไฟฟ้าบริเวณเกาะกลางถนน ในส่วนของเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด
ศาลาที่พักผู้โดยสารและบริเวณโดยรอบภายในระยะ 10 เมตร
ตู้โทรศัพท์
ตู้ไปรษณีย์
อนุสาวรีย์
ป้อมตำรวจ
สุขาสาธารณะ
สนามหลวง
สวนหย่อม
สวนสาธรณะ
วงเวียนทุกวงเวียน
ถนนโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
ถนนโดยรอบพระราชวังสวนจิตรลดา
ลานพระบรมรูปทรงม้า
ถนนราชดำเนินนอก
ถนนราชดำเนินกลาง
ถนนราชดำเนินใน
กรณีกำหนดเป็นถนนให้หมายความรวมถึงซอยที่แยกจากถนนด้วย สำหรับการติดประกาศในซอยจะต้องมีระยะห่างจากปากซอยไม่น้อยกว่า 10 เมตร

📌 • สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียง ให้ปิดประกาศในสถานที่ดังต่อไปนี้

บริเวณป้ายปิดประกาศของสำนักงานเขตปกครอง
บริเวณป้ายปิดประกาศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
บริเวณป้ายปิดประกาศของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครปิดประกาศตามที่หัวหน้าหน่วยงานกำหนด โดยปิดประกาศได้สถานที่ละ 1 แผ่น เท่านั้น
ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จะปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง แจ้งขอปิดประกาศต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของสถานที่นั้น ๆ

📌 • หากปิดป้ายเสียงผิดระเบียบ ต้องทำอย่างไร

ระเบียบปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ข้อสุดท้ายระบุไว้ว่า หากผู้สมัครทำผิดกฎตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19 และตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครฉบับนี้กำหนด

ให้หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจสั่งผู้สมัครให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากไม่ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้มีอำนาจข้างต้นมีอำนาจรื้อถอน ทำลาย ปลดออก ปกปิด หรือลบข้อความ ภาพ หรือรูปรอยดังกล่าว หรือสั่งให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ

📌 • ศาสตร์และการใช้ถ้อยคำ

การค้นคว้าอิสระเรื่อง “การใช้วัจนกรรมและกลวิธีทางภาษาบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2554”  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อธิบายตอนหนึ่งที่ช่วยนิยามการเป็น “ป้ายหาเสียง” ว่า ป้ายหาเสียงเลือกตั้งเป็นช่องทางหนึ่งที่ใช้เพื่อสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีจุดประสงค์หลักเดียวกันคือการต้องการให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนออกเสียงให้แก่ตนเอง และเนื่องด้วยป้ายโฆษณามีพื้นที่จำกัดและมีช่วงระยะเวลาในการโฆษณาสั้น ดังนั้นผู้สมัครจึงต้องพิถีพิถันเลือกสรรข้อความบนป้ายโฆษณา หาเสียงเลือกตั้งที่มีถ้อยคำพลังดึงดูด ความสนใจและเป็นจุดขายของผู้สมัครให้มากที่สุด

เราจึงเห็นถ้อยคำประเภท “4ปีซ่อม 4 ปีสร้าง” สำหรับผู้สมัครในพรรคที่เคยได้รับตำแหน่งไปแล้วเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา

“เลือกความสงบ จบลงที่…” ซึ่งแสดงถึงความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงที่ผ่าน

“หยุดวิกฤติเศรษฐกิจ หยุดสร้างหนี้” ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาเศรษฐกิจก่อนหน้า เป็นต้น

เหตุนี้ป้ายหาเสียงในแต่ละยุคแต่ละสมัยเลือกตั้งจึงไม่ต่างจากสมุดบันทึกทางการเมืองของช่วงเวลา ที่ประดับประดาริมถนนให้ผู้คนหวนนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาก่อนจะทำการใช้สิทธิ์

ป้ายหาเสียงการเลือกตั้งซ่อมที่เพิ่งผ่านมา และคำว่า “สานงานต่อ” สื่อสารถึงเจ้าของพื้นที่เดิมที่เป็นผู้สมัครจากพรรคเดียวกัน

ผลสำรวจการวิจัยเรื่องเดียวกัน ยังพบว่าวัจนกรรม (เจตนาของผู้ส่งสาร) ที่พบมากในป้ายหาเสียงใน 3 ลำดับแรก ได้แก่ วัจนกรรมการสัญญา ที่ผู้สมัครเสนอจะทำสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น, วัจนกรรมการร้องขอ การขอร้องขอโอกาสให้เข้ามารับใช้ประชาชน และวัจนกรรมการจูงใจ เช่นการ สื่อถึงประโยชน์ที่จะได้รับ

📌 • สำรวจราคาป้ายหาเสียง

ปี 2565 ที่กำลังจะมีผู้ว่าฯ กรุงเทพ คนใหม่ การทำป้ายหาเสียง ก็ไม่ต่างจากการรับผลิตงานพิมพ์อื่นๆ ที่ผู้รับงานส่วนใหญ่เป็นบริษัทรับผลิตป้ายต่างๆ เช่น ป้ายอิงค์เจ็ท ป้ายโครงการ หรือสติ๊กเกอร์ ทั้งรายเล็กและรายใหญ่

ผู้ประกอบการรายหนึ่ง ให้ข้อมูลว่า กรณีการทำป้ายหาเสียงผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ นี้ ทีมงานส่วน ส.ก. ในแต่ละพื้นที่จะมีบทบาทมาก กล่าวคือเป็นผู้จัดการ ทั้งการจัดพิมพ์ การติดตั้ง เพราะกลุ่มคนเหล่านี้จะรู้ว่าพื้นที่ไหนติดตั้งแล้วจะมีคนมองเห็นมากที่สุด ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้สัญจร

“ก่อนจะได้เบอร์ เขาก็เล็งไว้แล้วว่าจะติดตรงไหน บางคนเอาป้ายขึ้นไปก่อน พอได้เบอร์ก็ไปเปลี่ยน คนที่ทำส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่ จะอัพเดทกับทางพรรคก็คือถ้อยคำที่ทีมงานส่วนกลางอยากจะใช้ หรือเป็นอาร์ตเวิร์คสุดท้ายที่พร้อมจะพิมพ์”

ขณะที่ “เก๋” ทีมงานฝ่ายขายบริษัท HERO PRINT เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ซึ่งรับผลิตป้ายหาเสียงในกรุงเทพฯ บอกว่า จนถึงวันนี้ทีมงานผู้สมัครของแต่ละพรรคได้จองคิวมาสักระยะแล้ว และส่วนใหญ่คิวการผลิตจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป เนื่องจากทราบว่ากำลังรอเบอร์อย่างเป็นทางการ ส่วนป้ายหาเสียงที่วางก่อนหน้านี้ก็ถูกผลิตมาตั้งแต่ช่วง 1-2 สัปดาห์ ก่อนการทยอยเปิดตัวผู้สมัครอย่างเป็นทางการ

 

 

 

 

ที่มา :
springnews : https://www.springnews.co.th/news/822635
bangkokbiznews : https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/996727

เปรียบเทียบป้ายหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.กับป้ายหาเสียงต่างประเทศ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ