skip to Main Content

SOUTH : เปอมูดี เยาวชนหญิง รวมตัวแต่งกายชุดมลายู เฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายอ หลัง ‘เปอมูดอ’ เยาวชนชายรวมตัวส่งเสริมอัตตลักษณ์และวัฒนธรรมชาวมลายูปาตานี ไปก่อนหน้านี้
.
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ที่ จ.นราธิวาส ‘เปอมูดี’ หรือ เยาวชนหญิง หลายพันคน รวมตัวกันที่ บ้านศาลาลูกไก่พิพิธภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้คัมภีร์กรุอ่าน อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส และ มัสยิดตะโละมาเนาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ร่วมแต่งกายในชุดมลายู เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายอ ส่งเสริมวัฒนธรรมอัตตลักษณ์ชาวมลายู ปาตานี หลังจากก่อนหน้านี้ เยาวชนชาย หรือ เปอมูดอ ได้จัดกิจกรรมที่หาดวาสุกรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี มีผู้มาเข้าร่วมกว่า 20,000 คน ถือเป็นการรวมตัวในการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้มีการถกเถียงกันถึงการแสดงออกในครั้งนี้ ที่ผู้จัดยืนยันว่าเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมความเป็นชาติพันธุ์มลายู ให้เกิดความภาคภูมิใจถึงอัตตลักษณ์ของชาวมลายูปาตานีด้วย โดยการจัดงานมีการจับตาของฝ่ายความมั่นคง ในการสกัดไม่ให้เกิดการรวมตัวกันในพื้นที่ด้วย
.
ขอบคุณภาพ : Mahamasabree Jehloh
#TheReporters
.

เปอมูดี เยาวชนหญิง รวมตัวแต่งกายชุดมลายู เฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายอ หลัง ‘เปอมูดอ’ เยาวชนชายรวมตัวส่งเสริมอัตตลักษณ์และวัฒนธรรมชาวมลายูปาตานี ไปก่อนหน้านี้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ