เปิดบัญชีรายชื่อคณะรัฐมนตรี “เศรษฐา 1” ที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ – White Channel

White Channel

เปิดบัญชีรายชื่อคณะรัฐมนตรี “เศรษฐา 1” ที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ

POLITICS : เปิดบัญชีรายชื่อคณะรัฐมนตรี “เศรษฐา 1” ที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ เรียงตามลำดับ ตัวอักษรชื่อกระทรวง ที่ใช้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
.
วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานขั้นตอน การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หลังจากได้ทรงพระกรุณาแต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 แล้วนั้น
.
พรรคเพื่อไทย (พท.)
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี + รมว.คลัง พรรคเพื่อไทย (พท.)
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง พรรคเพื่อไทย (พท.)
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี + รมว.พาณิชย์
นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี + รมว.ต่างประเทศ
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี
นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง
นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม
น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา
นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย
นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม
นายจักรพงษ์ แสงมณี รมช.ต่างประเทศ
นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี

พรรคภูมิใจไทย
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี + รมว.มหาดไทย
พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน
น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศึกษาธิการ
นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมช.พาณิชย์

พรรคพลังประชารัฐ
พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี + รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์
นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สาธารณสุข
นายไผ่ ลิกค์ รมช.พาณิชย์

พรรครวมไทยสร้างชาติ
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี + รมว.พลังงาน
น.ส.พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ รมว.อุตสาหกรรม
น.ส.พิมภัทรา วิชัยกุล รมช.มหาดไทย
นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์

พรรคชาติไทยพัฒนา
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พรรคประชาชาติ
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม
.
ประชาชาติธุรกิจ

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ